Disclaimer

Copyright

Onderstaande gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website van Chef Keukens. Door u toegang te verschaffen tot en gebruik te maken van de website stemt u in met de toepasselijkheid van de onderstaande voorwaarden.

Aansprakelijkheid

Chef Keukens stelde de inhoud van deze site met de grootst mogelijke zorg en aandacht samen. Toch kunnen wij niet garanderen dat de inhoud en met name de vervatte informatie en gegevens op elk moment en in elk opzicht juist en volledig zijn. Dat geldt ook voor websites of media waarnaar wordt verwezen door hyperlinks of andere opties.

Chef Keukens aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de veiligheid van de site en de volledigheid en juistheid van de gegeven informatie. Daarnaast kunnen wij niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele geleden directe of indirecte schade - van welke aard dan ook - die zou voortvloeien uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site. Wij vergoeden die dus niet. Dat geldt ook voor eventuele software die ter beschikking wordt gesteld en (on)bereikbaarheid van de website.

Chef Keukens kan niet garanderen dat e-mails of andere elektronische berichten die ons worden toegestuurd tijdig worden ontvangen en verwerkt. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van niet-tijdige ontvangst of verwerking van e-mails of andere elektronische berichten die aan ons worden verzonden.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteurs-, merk- en databankrechten, op volgende elementen rusten bij Chef Keukens en/of haar licentiegevers:

  • de gehele website
  • de lay-out
  • de software informatie
  • tekst
  • afbeeldingen
  • logo's
  • foto's
  • illustraties

De informatie op deze website is alleen bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Het verveelvoudigen en openbaar maken van (delen van) deze website - waaronder het framen van de website - voor niet-persoonlijk gebruik, in welke vorm en op welke wijze dan ook, is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Chef Keukens.

Persoonsgegevens

Chef Keukens houdt zich het recht voor om ingevoerde persoonsgegevens - waaronder naam, adres en woonplaats en/of mailgegevens - op te slaan en te gebruiken voor eventuele berichtgeving van toekomstige promoties, acties of andere marketingactiviteiten. Lees daar meer over in ons privacybeleid.

E-mail

Indien u een E-mail bericht van Chef Keukens ten onrechte heeft ontvangen, neem dan s.v.p. contact met ons op via info@chefkeukens.be

Afmelden kan te allen tijde hier: afmelden

Aan berichten via E-mail inclusief de bijlagen kunnen geen rechten ontleend worden, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. Chef Keukens aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie in E-mail berichten. Meer informatie over Chef Keukens vindt u hier.